Word zeker van een baan met de opleiding wmo consulent

Word zeker van een baan met de opleiding wmo consulent

30 oktober 2019 Uit Door Redactie

In de vrij nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is vastgelegd dat particulieren zorg kunnen regelen zodat ze hulp kunnen krijgen bij bijvoorbeeld dagelijkse taken. En dat vergroot de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Dit maakt bijvoorbeeld dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, en dat scheelt de overheid geld en regelwerk. Natuurlijk is dat voor degene die hulpbehoevend is een stuk prettiger. 

Wmo consulent is een zogenaamd krapteberoep; er is eigenlijk meer vraag naar dan dat er (goed) aanbod van is. Daarom is het voor uw carrière een slimme zet om de opleiding wmo consulent te volgen; daarmee heeft u vrijwel zeker een baangarantie! Lees hier meer over de wmo consulent opleiding en wat werken voor de wmo helpdesk inhoudt.

De inhoud van de opleiding wmo consulent

Omdat het een praktisch beroep is dat theoretische kaders heeft, zal de opleiding wmo consulent afwisselend bestaan uit theorie en praktijk. Omdat er met de wet gewerkt wordt, dient u deze goed te kennen. Daarnaast is het belangrijk dat u deze weet toe te passen in de praktijk. De wmo is namelijk maatwerk; er bestaat geen stroomschema die leidt tot uniforme resultaten. Belangrijk is dat de zorgvraag van de aanvrager helder is. De volgende stap is het kunnen vinden van passende oplossingen, daarbij rekening houdend met de mogelijkheden binnen de gemeente. Niet één kwestie is hetzelfde. Toch dient u als consulent met een gedegen antwoord te komen. In de opleiding wordt dan ook veel gewerkt met praktijkopdrachten en casussen om vaardig te worden in het toepassen van de theorie en regels.  

Is de wmo consulent opleiding iets voor mij?

Voor de functie van wmo consulent heeft u ten eerste mbo- tot hbo-denkniveau nodig. Verder is het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. Als u graag uw steentje bijdraagt aan de maatschappij en in de zorg wilt werken zónder fysiek werk te verrichten, zal de functie van wmo consulent bij u kunnen passen. U moet daarnaast natuurlijk ook in staat zijn om binnen de lijnen van de wet en plaatsgebonden regels te werken. Soms betekent dit dat u ‘nee’ moet verkopen terwijl u persoonlijk liever meer voor iemand had willen betekenen. Dit is dus iets waar u mee om moet kunnen gaan. In de wmo consulent opleiding wordt hier aandacht aan besteed in de casussen. Daardoor kunt u zelf ervaren hoe u met bepaalde situaties omgaat. 

Wmo helpdesk 

Elke gemeente heeft een wmo helpdesk, oftewel een wmo loket. Daar kunnen mensen terecht met al hun vragen omtrent de Wet op Maatschappelijke Ondersteuning en hun aanvraag doen. Een wmo helpdesk heeft vaak verschillende afdelingen, bijvoorbeeld voor vervoer of zorg. Of voor specifieke doelgroepen. De meeste wmo loketten werken met een vaste aanvraagprocedure en protocollen. Veel gaat echter in overleg met de burger; de een maakt liever gebruik van het persoonsgebonden budget (pgb), de ander krijgt liever zorg die vanuit de gemeente is geregeld. Werkt u bij zo’n wmo loket, dan heeft u dus contact met veel interne afdelingen en externe partijen. 

De meeste mensen die de opleiding wmo consulent volgen, komen bij een wmo helpdesk te werken. Maar u kunt ook een externe adviseur worden, of de opleiding gewoon volgen uit interesse of feeling met de wmo.